Privacyverklaring en cookiebeleid

Cookiebeleid 


Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die tijdens een bezoek aan onze website op uw harde schijf worden geplaatst. In deze kleine bestandjes wordt informatie over jouw voorkeuren opgeslagen, die bij een later bezoek aan de website kan worden geraadpleegd. Dankzij deze cookies hoef je bij een later bezoek niet opnieuw dezelfde informatie in te voeren of bijvoorbeeld taalinstellingen te kiezen.

Typen cookies

Liberein hanteert Google Analytics

Op www.ikzorgbijliberein.nl worden cookies van het bedrijf Google geplaatst. Deze cookies worden gebruikt voor Google Analytics, een dienst van Google waarmee wij kunnen meten hoe u onze website gebruikt. Deze kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren en om rapportages over het gebruik van onze website te maken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij daartoe wettelijk verplicht is. De informatie wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Raadpleeg ook de Google Privacy Policies.

Cookies toestaan

Wanneer je optimaal gebruikt wilt maken van onze website, zal je ons cookiebeleid moeten accepteren. Dit doe je door te klikken op ‘Akkoord’. Dit is echter niet verplicht; ook wanneer je niet akkoord gaat met ons cookiebeleid, kun je onze site gebruiken.Onze site zal dan echter niet optimaal werken.

 Cookies verwijderen of blokkeren


Je kunt onze cookies te allen tijde verwijderen of blokkeren. Onderstaande links leggen uit hoe je cookies blokkeert of verwijdert in uw browser:

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer
  • Edge
  • Safari

Dit cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 16-1-2019. Wij houden het recht voor dit cookiebeleid te allen tijde te wijzigen.

Op al onze persoonsgegevensverwerkingen is onze privacyverklaring van toepassing, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Onze privacyverklaring vindt je hier.

 

Vragen en opmerkingen

Voorvragen, opmerkingen of nadere informatie over dit cookiebeleid kunt u contact met ons opnemen:


Liberein

Boulevard 1945 – 505

7511 AD Enschede


Tel: 053 – 482 66 88

E: info@liberein.nl


Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming

 

Sylvia Meinders

Tel: 053 – 482 66 88

E: privacy@liberein.nl  


Privacyverklaring


Liberein hecht veel waarde aan de privacy van haar bewoners. Maar ook aan de privacy van jou, als bezoeker van deze website; www.ikzorgbijliberein.nl

In deze privacy policy informeren wij je over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie over het gebruik van onze website. Door onze website te bezoeken ga je akkoord met de volgende voorwaarden.

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Liberein kan echter niet garanderen dat de verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten en onvolkomenheden. Wij kunnen verwijzen naar pagina’s van derden. Liberein is niet aansprakelijk voor het gebruik dan wel de inhoud van deze website.

Toepassing Privacy statement

In dit Privacy Statement wordt toegelicht hoe Liberein omgaat met uw persoonsgegevens wanneer u gebruikt maakt van onze website.

Verwerking Persoonsgegevens
Liberein verwerkt jouw persoonsgegevens om je mee te nemen in de sollicitatieprocedure, om met je in contact te blijven, om je eventueel aan te nemen als nieuwe medewerker van Liberein en om onze dienstverlening aan jou te kunnen verbeteren. Liberein legt deze gegevens vast in de beveiligde omgeving AFAS Profit en geeft deze weer op jouw persoonlijke pagina ‘Mijn sollicitatie’ op deze website.

Om na te kunnen gaan waar jouw belangstelling naar uit gaat en of onze website overzichtelijk en logisch is opgebouwd, maken we gebruik van cookies en Google Analytics.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt (niet verplichte velden) in het sollicitatieformulier.

Voornoemde persoonsgegevensverwerking geschiedt op grond van de door jou ingevulde gegevens in het sollicitatieformulier. Op het moment dat je deze gegevens invult geef je toestemming voor de verwerking voor de hierboven omschreven specifieke doeleinden. Indien je dit niet wenst kun je gebruik maken van de mogelijkheid om telefonisch met ons in contact te treden.

 

Liberein verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- Ras (Liberein legt dit niet specifiek vast, maar wanneer je een pasfoto upload voor jouw profiel op jouw persoonlijk pagina is het mogelijk om jouw afkomst visueel te herleiden. Omdat we volledig willen zijn hebben we de mogelijkheid tot herleiden als belangrijk genoeg geacht om dit punt toch in deze verklaring op te willen nemen.)

Bewaartermijnen:
Liberein bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens: Zonder toestemming of Met toestemming. Onder Met toestemming wordt verstaan, het bewaren van persoonsgegevens in onze ‘portefeuille’ om eventueel mee te worden genomen in de sollicitatieprocedure van toekomstige vacatures.

Persoonsgegevens in het kader van de sollicitatie: Zonder toestemming tot maximaal 4 weken en met toestemming tot maximaal 1 jaar.
Persoonsgegevens na indiensttreding: Tot maximaal 2 jaar na uitdiensttreding. Hierin wordt de gelde wet- en regelgeving gehanteerd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Liberein deelt jouw persoonsgegevens met verschillende systemen en/of derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht*, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Liberein blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
*Bijvoorbeeld AFAS Profit of de partij die deze website host. Zij hebben geen inzage in de daadwerkelijk vastgelegde gegevens.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht bij Liberein een verzoek in te dienen om inzage in welke persoonsgegevens er van jou door Liberein worden verwerkt. Wanneer je van mening bent dat deze persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt je bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Je kunt jouw verzoek zenden aan Liberein via onze algemene contactgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Liberein neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn en/of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.


Contactgegevens Liberein:
Boulevard 1945 – 505
7511 AD Enschede
053- 482 66 88

Functionaris gegevensbescherming:
Sylvia Meinders - Diepeveen is de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Liberein Zij is te bereiken via sylvia.meinders@liberein.nl en je kunt je vragen ook altijd stellen via privacy@liberein.nl en HR@Liberein.nl